Nieuwe privacy wetgeving

25 mei 2018

Privacy policy

Voorne Tweewielers,
gevestigd aan Burgemeester Letteweg 42 – 3233 AG Oostvoorne – Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
https://www.voornetweewielers.nl/
Burgemeester Letteweg 42
3233 AG Oostvoorne
Nederland
+31 (0) 181-486752

J. Witte is de Functionaris Gegevensbescherming van Voorne Tweewielers. Zij is te bereiken via info@voornetweewielers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voorne Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voornetweewielers.nl, dan verwijderen wij deze informatie z.s.m.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Voorne Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U te informeren over terugroepacties in opdracht van onze leveranciers
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren/halen
• Voorne Tweewielers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In geval van contacten die een zakelijk belang hebben worden deze gegevens bewaard zolang het contact klant is plus de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn. In geval van contacten die geen zakelijk belang hebben worden de gegevens tot 1 jaar na het laatste contact bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voorne Tweewielers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voornetweewielers.nl. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voorne Tweewielers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voornetweewielers.nl.

Voorne Tweewielers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorne Tweewielers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media
De cookies van sociale netwerksites zorgen ervoor dat u informatie als een blogpost, video’s en pagina’s kunt liken of delen met anderen. Voorne Tweewielers gebruikt Facebook, Google+ en Instagram.